Kilimanjaro Journey is een dienst van Carola! ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met inschrijfnummer 62472240 en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot www.kilimanjarojourney.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Carola!
www.carolavanbarneveld.nl
www.kilimanjarojourney.nl
info@kilimanjarojourney.nl
+31613706336

Directeur/eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Carola! Zij is te bereiken via carola@kilimanjarojourney.nl

Jouw persoonsgegevens
Carola! verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
– Voor het afhandelen van jouw betaling;
– Ten behoeve van het verzenden van onze nieuwsbrief;
– Om je per mail of telefonisch te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verwerkt Carola! ook andere persoonsgegevens. Denk hierbij aan gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Carola! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carola!) tussen zit.

Communicatie en social media
We zijn actief op verschillende social media platforms, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram om je te informeren over activiteiten en nieuwtjes. Wanneer je met ons communiceert via onze social media pagina’s, bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie, het verzenden van een persoonlijk bericht of door een volger te worden, kunnen we persoonsgegevens van je ontvangen zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht.

Wanneer je ervoor kiest om informatie te delen door het publiceren van reacties, beoordelingen, foto’s of filmpjes, gebruiken we deze informatie voor het eerdergenoemde doel. Jouw informatie is zichtbaar voor ons en andere gebruikers van onze social media pagina’s.

Niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren
Carola! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het een samenwerking betreft op gebied van een opdracht en er een financiële transactie is uitgevoerd, dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Na deze periode van zeven jaar en wanneer er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.

Delen van persoonsgegevens
Carola! verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wat er ook voor geboden wordt. En verstrekt jouw gegevens uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Carola! is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze links kunnen worden bezocht.

Cookies
Op de website Kilimanjaro Journey worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw gegevens = jouw recht
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carola! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buroheron.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht?
Carola! wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Carola! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kilimanjarojourney.nl.